Бензинът – данък връз данък

March 17th, 20113:00 pm @

2


Бензинът – данък връз данък

Ето как се формира цената на бензин А-95, според сайта на Лукойл, към днешна дата /Март 17th, 2011/.  В лева:

1174.00 – това и цената на производителя, в която е включена и неговата печалба

710.00 – акциз , това е прословутата свещена крава на ЕС – нито стотинка по- долу от 71 стотинки за литър

1884.00 – данъчна основа
. Ключът от чекмеджето е тук, тъй като според нашето законодателство “Данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, без данъка по този закон. Данъчната основа се увеличава с:
• всички други данъци и такси, в т.ч. акциз, когато такива са дължими за доставката;” /Закон за ДДС/


376.80 – ДДС
, което се начислява върху така формираната максимална данъчна основа
2260.80 – крайна цена
на едро

Прегледах набързо класиците, но понятието “данъчна основа” не се среща там. Там ясно е написано що е туй “добавена стойност”. Това са всички компоненти от процеса в който се създава новия продукт – машини, работна сила, интелектуална собственост и т.н. В резултат на тези разходи и усилия се създава новия продукт и затова е по-скъп, тоест с по-голяма добавена стойност. В нашия случай – бензина, който е по скъп от суровия нефт.
При класиците, поне аз не видях, акцизът да е някакъв елемент при създаването на добавената стойност.
Не ми е ясна философията, според която един косвен данък /акциза/ у нас се облага с втори косвен данък /ДДС/.
Доколкото ми е известно, акцизът е косвен данък, който не се възстановява на производителя, докато другия косвен данък ДДС, при определени условия, се възстановява. В един светъл ден.
В нашия случай, обаче, облагането на данъчна основа /в която влиза акциза/ с ДДС – на практика връща 20% от акциза на производителя чрез възстановяването на ДДС. Или нещо бъркам?

Въпреки, че признавам възможната си некомпетентност по тази тема, призовавам нашите законотворци да сложат ДДС там, където му е мястото – тоест, веднага след цената на производителя. Ако това стане, картинката при крайната цена на бензина ще изглежда така:

1174.00 – цена на производител и реална данъчна основа
234.80 – ДДС
710.00 – акциз
2118.80 – крайна цена на едро

Тоест, с 142 лева по-ниска за 1000 литра от днешната цена на едро /2260.80/.
Това би довело до минимум 14 стотинки поевтиняване на първо четене.
Пък после да мислят по въпроса, ще махат ли акциза на биокомпонента, ще си връщаме ли ДДС-то и кога, кой го точи и кой прибира парсата.

* * *

Продължение:

Току що в коментарите на Afera.bg получих  забележка от г-н Шаллиев, че положението е такова, защото имало една директива на ЕС – 112 от 2006 година, където пише следното:

Член 78
Данъчната основа включва следните
фактори:
а) данъци, мита, налози и такси с
изключение на самия данък върху
добавената стойност;

В родния закон за ДДС горното е преписано мотамо, но за всеки случаи е прибавено и “в това число акцизи”, да не би някой случайно да не е разбрал, че акцизът е косвен данък.

Съгласен съм с  г-н Шаллиев, въпреки некоректния тон на забележката му. Става ми ясно, че всяка поредна директива на ЕС се счита за фундаментален принос в икономическата наука. В духа на това непрестанно навеждане  предлагам да прекръстим ДДС от Данък добавена стойност – на ДДСАМНТ – Данък добавена стойност върху акцизите, митата, налозите и таксите.

След което можем да съобщим на Адам Смит, Джон Мейнърд Кейнс,че и на Карл Маркс – що е туй “добавена стойност” според директивите на ЕС и законите в БГ.
И да наблюдаваме как дружно ще се обърнат в гроба.

* * *