Нови редове: Въпрос и Отговор

September 7th, 20132:36 pm @

1


Нови редове: Въпрос и Отговор

ВЪПРОС И ОТГОВОР

Дядото беше съдия.
Бащата е прокурор – обвинител.

Въпрос:
Значи ли това, че внукът
трябва да бъде палач?

Отговор:
Ако времето го изисква,
внукът трябва да стане палач.
Да.