Нови редове: Коя си ти?

September 7th, 20132:48 pm @

2


Нови редове: Коя си ти?

КОЯ СИ ТИ?

Разминахме се в един дълъг, тесен двор.
Ти беше олечена в нещо бяло…
Както винаги, нямаше време за вечеря.
Коя си ти ?
Да не би да си Смъртта, скъпа?