Проф. Сергей Савелиев: Човешкият мозък деградира

May 30th, 20129:53 am @

2


Проф. Сергей Савелиев: Човешкият мозък деградира

Съвременият човек не отишъл по-далеч в своето развитие от маймуната. Животът му върви по законите отпреди милиони години и бъдещето не обещава нищо добро.
Еволюционист и палеонтолог, доктор на биологическите науки, професор, шеф на лабораторията за изучаване развитието на нервната система в Института по морфология на човека към Руската академия за медицински науки, Сергей Вячеславович Савелиев расказва за еволюцията и деградацията на човешкия мозък и споделя своите прогнози за развитието на човечеството.

Интервю на Анна Натитник — старши редактор в «Harvard Business Review – Русия». 

Как и защо се е развивал човешкият мозък?

Мозъкът не е еволюирал, за да почнем да мислим по-добре, да създаваме безсмъртни произведения, да решаваме математически проблеми или да изпращаме хора в космоса. Той се е развивал, за да можем бързо и ефективно да решаваме биологически задачи. Ние имаме лоши нокти, бавни крака, нямаме криле и сме с отвратителна анатомия – ходим на два крака като динозаврите. Единственото ни преимущество пред другите биологически видове – това е размера на мозъка.

Мозъкът се е формирал съобразно биологическите закони много дълго време. Нашите далечни прадеди, като всички примати, са живяли 50 милиона години по дърветата. После, преди 15 милиона години, някои от тях слезли на земята. Има версии, според които това е станало без всякаква разумна причина – да напуснат прекрасните гори, пълни с храна и да тръгнат да търсят остатъци в полето, рискувайки да бъдат разкъсани от хищниците.
Това, разбира се, са глупости.
Няма как да изгониш маймуната от гората, ако не я примамиш с храна. Те са излезли от горите за да отидат по бреговете на езерата, с които Африка е изобилствала по онова време. И където намерили в изобилие риба, хайвер и яйца от гнездящите птици.
Излишъците от храна, богата на белтък, и липсата на конкуренция – това било в основата на щастието за нашите далечни прадеди. И този райски период продължил близо 10 милиона години.
Но с какво са се занимавали, след като храната вече не била проблем? Разбира се с въпросите за размножаването и доминирането. Започнала жестока полова конкуренция и нашите прадеди започнали да изясняват отношенията помежду си. Излишеството винаги ражда социални проблеми – този биологичен закон действа и днес. Ако всички в едно семейство ходят на работа и печелят пари, в семейството всичко е наред. Но от момента, в който на работа започва да ходи само един – останалите започват да си изясняват отношенията.

По същото време възниква и речта. Тя била ли е инструмент при половата конкуренция? И предизвикала ли е растеж на мозъка?

Речта и комуникацията възникват при колективния лов във вода. Но те много скоро се изхитрили да ги ползват за нещо друго – започнали да лъжат. И в нашия и в онзи древен свят е много по-просто и изгодно да демонстрираш способност за действие, вместо да извършиш самото действие. Представете си: идва самецът и разказва как е хванал голяма риба, но внезапно се появили лоши зверове, отнели му я и я изяли. Думите създават образа на сцена, която не се е случила в действителност. Но така самецът постига резултат – покорява самката и си осигурява потомък.
Речта започва да еволюира, тъй като не предполага никакво действие. Енергийно тя е по-изгодна. Навсякъде е по-изгодно да лъжеш и това правят всички. Речта помагала в конкурентната борба за храна, за самка, за доминиращо положение в групата.
Но речта не е изобретението, което би пренастроило или увеличило мозъка. При хората с микроцефалия, например, мозъкът е по-малък от този на шимпанзето, но те говорят достатъчно добре.

Кога започва да расте обема на мозъка?

Преди десет милиона години, при прехода от маймуната към човека възниква системата за социализация и започва да действа социалния подбор. И доколкото една група примати са можели да решават задачите си само при стабилна ситуация в стадото, те започнали да гонят или да унищожават най-агресивните и най-умните измежду тях. Еволюцията се е движела именно като резултат на тази скрита форма за селекция.
От една страна – това бил консервиращ, стабилизиращ подбор: отказът от биологически индивидуалности оформяла група с определени и усреднени способности.
От друга страна – изгонените мигрирали, приспособявали се към нова среда, размножавали се… и на свой ред прогонвали асоциалните и най-умните. Така се зараждал миграционния път.
И ако проследим историята на движението на човечеството, ще ни стане ясно, че на всяко ново място човешкият мозък се е увеличавал, за да достигне след няколко милиона години максималния си размер – 1650 грама. Което е с почти 300 грама повече, отколкото при съвременния човек.

Как е повлиял социалният подбор вътре в групата при формирането на мозъка?

Преди малко повече от милион години социалната структура на групите, благодарение на свръхжесток вътрешен подбор, започнала да развива фронталната част на мозъка. При човека тази част е огромна в сравнение с другите млекопитаещи. Фронталният лоб се е формирал не заради мисленето, а за да застави човешкия индивид да дели храната си със своя съсед. Няма животно, способно да сподели храната си, тъй като тя е източник на енергия. Но в социалните групи на древните хора, тези които не деляли храната си с другите, просто били убивани.
Впрочем засилените функции на фронталната област пораждат анорексията. Човек за да отслабне, престава да яде, а след това е невъзможно да го принудиш. И той умира. Но се оказа, че това е лечимо ако се оперират някои връзки във фронталния лоб. Този метод е практикуван до 1960 г., когато психическата хирургия е окончателно забранена.

Как и защо е започнал да се смалява човешкия мозък?

Мозъкът при хората е растял, докато имало къде да мигрират и докато са решавали само биологическите си задачи. Когато човечеството се сблъсква със социалните проблеми мозъкът започва да губи от обема си. Процесът започва преди около 100 хиляди години.
Пред 30-хиляди години това е довело да изчезването на неандерталците. Те са били по-умни и по-силни от непосредствените ни предци – кроманьонците. Неандерталците са решавали творчески много проблеми, изработвали са оръдия на труда и различни начини за добиване и съхраняване на огъня. Но тъй като са живеели в неголеми общества, социалният подбор е бил слабо изразен. Кроманьонците ползвали предимствата на големите популации. В резултат на продължителен негативен социален подбор техните групи станали много единни и интегрирани. Именно този интегритет и единство са надделели над неандерталците. Пред голямата маса на посредствеността дори най-силните гении са безпомощни.
И в крайна сметка, ние /homo sapience/ – сме останали сами на Земята.

Тази история ни казва, че за социализацията много мозък не се иска. Прекрасно социализираната тъпа особа се вписва във всяка общество много по-добре от индивидуалността. В хода на еволюцията личните таланти и особености били жертвани в името на биологическите преимущества: храната, размножаването, доминантността.
Това е цената, която е заплатило човечеството!

Може ли да се каже, че способностите на човека са заложени в неговия мозък?

Да, и те не подлежат на разширяване или увеличаване – могат само да се реализират. При художниците, например, задтилните полета на мозъка са пет-шест пъти по-големи /по тегло, размер и брой на невроните/ отколкото при редовия човек. От това се определят способностите на художника – той има повече ресурс да възприема и обработва цветовете и детайлите. Ето защо с един художник вие никога не можете да стигнете до едно мнение относно оценката на едно изображение. Хората с различни способности трудно се разбират един с друг. И колкото по-силно са изразени тези способности, толкова по-зле.

Как могат да бъдат разгадани способностите на отделния човек?

Психологията тук, за съжаление, е безсилна. А техническите средства все още не са достатъчно развити. Но аз съм уверен, че след 5-10 години технологията ще напредне, ще се появят томографи с високо разрешение /сега то е 25 микрона, а са необходими 4-5 микрона/, и тогава с помощта на социалния алгоритъм, хората ще могат да бъдат сортирани по степента на техните способности, както и да се отсяват гениите в различни области.

Това звучи доста страшно. До какво ще доведе такава практика?

До това, че светът ще се промени завинаги. Най-приятното в такава сортировка е, че хората ще могат да се занимават с това към което наистина са склонни. Няма да е необходимо да ги обгазяваме с RH, както във филма „Мъртъв сезон“, за да бъдат всички тъпи и щастливи.
Другото последствие – индивидуалните различия ще прекроят етническите и расовите проблеми ще изчезнат.
Гениите, подбрани по изкуствен път, незабелязано и кардинално ще променят света. В близко бъдеще на човечеството му предстои кратко, но много яростно състезание. Този който първи успее да създаде и проведе това сортиране ще управлява света. Разбирате, че тази технология на първо време може да бъде използвана за военни цели. Това ще бъде чудовищно. В сравнение с това Втората световна война ще ни се види като игра с оловни войничета.

В каква посока се движи днес естествения еволюционен процес?

Негативният социален подбор, започнал преди 10 милиона години, продължава и днес. До ден днешен обществото прогонва не само асоциалните, но и най-умните свои представители. Вижте каква е била съдбата на великите учени, мислители, философи – почти никой от тях не се е радвал на добър живот. Когато сред нас се появи доминираща личност, тя веднага бива ликвидирана, тъй като заплашва лично всеки от нас. И доколкото посредствените са повече на брой, всеки талант подлежи на изгонване или унищожение. Тъкмо заради това в училище преследват и обиждат отличниците – те биват третирани по този начин цял живот. И какво остава? Посредствеността. Затова пък прекрасно социализирана.

Следователно, ние живеем по същите закони, както и преди 10 милиона години?

Да, ние сме същите маймуни и живеем по същите маймунски закони както и преди милиони години. Главното, което правят всички е да ядат, да пият, да се размножават и да доминират. Това е основата на човечеството. Всички останали закони и системи само маскират това явление. Обществото, когато все пак се появат някакви надарени хора, е измислило такъв начин за маскировка на маймунските си корени и желания, че да изолира биологическите начала от социалните. Но и днес – всички процеси от политиката до бизнеса – се строят на биологически закони. Предприемачът, например, се стреми да икономиса от всичко, за да стане конкурентен, следователно да повиши своята доминантност. Социалните закони, моралните и етически правила от нашите родители пречат на бизнеса и всички се стараят да ги заобиколят, за да спечелят повече.

Но ако всичко е построена на инстинктите, значи за да управляваш трябва да се обърнеш именно към тях?

Те това и правят. Вижте какво обещават политиците… само биологически предложения, свързани с енергията и продължителността на живота. А къде са социалните? Почти никой от тях не говори за промени в социалната структура на обществото, за ценностите му. Вместо това ви казват – ще ви дадем пари, а вие се размножавайте.
Ето и един пример, довел до абсурд инстинктивната форма на поведение за установяване на доминантност – това е умната къща на Бил Гейтс. В къщата има един стопанин – той влиза и за него автоматично се настройва климатика, осветлението, влажността. Когато той излезе от къщата, всичко се настройва по зададени параметри на следващия доминиращ, по-малкия началник. Сякаш в къщата има стадо бабуини, които със своето появяване в стаята доказват един на друг кой е по-главния. И на това му казват умна къща. Това си е чиста шизофрения в маймунарник – апотеоз на биологическото начало. А всичко това се представя като някакъв свят на бъдещето. От такова бъдеще току-виж ни пораснали опашки. И всички нововъведения са обърнати в тази посока.

Перспективите, които чертаете пред нашата цивилизация и развитието на интелекта не са никак радостни.

Ако цивилизацията се съхрани в сегашния си вид /в което аз се съмнявам/ то нашият интелектуален уровен силно ще се понижи. Още отсега е ясно, че образователния ценз върви рязко надолу, тъй като се появи онова велико нещо – информационната среда. Тя позволява на хората да имитират знания и образованост. А за приматите това е голяма съблазън – тази имитация позволява да не правиш нищо и пак да имаш успех. И тъй като интелектуалното развитие ще се забавя, изискванията към нивото на социално адаптиране ще се повишават.

Ето, например, обединиха Европа. И кои се оказаха най-успешните? Умните? Съвсем не. Най-успешни са мобилните и социализираните, тези които се местят в други градове и страни и прекрасно си живеят там. Сега именно тези хора идват на власт, влизат в управленските структури.
Обединявайки се, Европа ускори деградацията на интелекта.
На първата ценностна линия излиза способността на човека да поддържа отношения, а на втора – всичко останало: професионализъм, умения, навици. Така, че нас ни чака интелектуална деградация и може би някакво физическо възстановяване – нали сега се пропагандира здравословния начин на живот.

С известни съкращения.