Румен Леонидов: Ще дойде Седмата раса

June 22nd, 201110:20 pm @

2


Румен Леонидов: Ще дойде Седмата раса

Тук публикувам финала на едно интервю с Румен Леонидов, взето от Евелина Здравкова. Пълния текст – lira.bg

Евелина Здравкова
 ►Скоростта на живота е катастрофична.  Всички сме се юрнали по новия дълъг път на информационната ера и нямаме време да се замисляме. Но мнозина твърдят, че вървим към ново прераждане, наречено духовност. Вярвате ли в такива прогнози?

Румен Леонидов:

– Всеки, който се познава добре и е получил лични доказателства, че е повече добър човек, отколкото лош, значи е жив представител на Седмата раса. Тук сме, има ни вече, но все още се разпръснати, отдалечени в различни географии, все още сме незабележимо мъничко малцинство. Но точно ние сме разузнавачите на утрешното човечество. То всеки ден затъва в блатото на материализма, на вещоманията, но предстои да се задави и да умре от собственото си слюнкоотделяне. До края на този век консумативната алчност на корпорациите  ще раздуха още няколко регионални войни, но високотехнологичният световен комунизъм ще изчерпа до край  своята свръх производителност и ще дойде Седмата раса, Новите учители и духовните водачи, проповядващи мир и разум, а не насилие и износ на износената демокрация.

* * *